วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดเทพพล ปี 2520
เหรียญหลวงพ่อบุญมา วัดเทพพล ปี 2520 พระดีคลองสาน ลูกศิษย์หลวงพ่อแยะครับ

สมเด็จไพรีพินาศ หลวงพ่อวิเวียร วัดดวงแข
สมเด็จไพรีพินาศ หลวงพ่อวิเวียร วัดดวงแข

เหรียญแป๊ะยิ้ม หลวงพ่อวิเวียร วัดดวงแข
เหรียญแป๊ะยิ้ม หลวงพ่อวิเวียร วัดดวงแข

เหรียญหลังนารายณ์ หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อย จ.นนทบุรีเหรียญหลังนารายณ์ หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อย จ.นนทบุรี


วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เหรียญใบเสมา ปี 2526 หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อย จ.นนทบุรี
เหรียญใบเสมา ปี 2526 หลวงพ่อประสิทธิ์ วัดไทรน้อย จ.นนทบุรี ...ปิดที่ 300 บาท

เหรียญที่ระลึกมูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์ ปี 2525 หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน
เหรียญที่ระลึกมูลนิธิกัลยาณวิสุทธิ์ ปี 2525 หลวงพ่อกึ๋น วัดดอน ...ปิดที่ 200 บาท

เหรียญฉลอง 90 ปี หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาณมิตร ปี 2523
เหรียญฉลอง 90 ปี หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาณมิตร ปี 2523 ...ปิดที่ 200 บาท